Belgian: Bulwijn.be Bulwijn.be English: Bulwine.com Bulwine.com
OVERAL IN EUROPA
snel en veilig thuisbezorgd

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Bulwijn.nl.

Eventuele algemene voorwaarden van klanten worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1. Privacy

De persoonsgegevens die u via onze website www.bulwijn.nl aan ons verstrekt, worden niet aan een derde ter beschikking gesteld, tenzij dit noodzakelijk is om uw bestelling uit te voeren, op grond van een wettelijk voorschrift, of in een noodgeval, voor zover dat naar ons redelijk oordeel in uw eigen belang is.

Indien u bezwaar heeft tegen het ontvangen van (al dan niet) persoonlijke aanbiedingen kunt u dit aangeven bij 'Mijn Account' op deze website. Indien u bezwaar heeft tegen het feit dat uw persoonsgegevens worden gebruikt in ons bestand, kunt u dit aangeven via e-mail op info@bulwijn.nl .

2. Veiligheid en leeftijdsgrens

Indien u gebruik maakt van de Mijn account onderdelen of bij ons een bestelling doet, kiest u een emailadres als gebruikersnaam en een wachtwoord, waarmee u voortaan toegang krijgt tot de diensten van Bulwijn.nl. Deze gegevens zijn persoonlijk en wij vragen u hier vertrouwelijk mee om te gaan, uw emailadres en het wachtwoord uitsluitend voor eigen gebruik te hanteren en deze alleen op te slaan op uw eigen computer.

Alleen personen van 18 jaar en ouder kunnen zich op Bulwijn.nl inschrijven en bestellingen plaatsen.

3. Prijzen, aanbiedingen en acties

Voor de meeste aanbiedingen geldt: Op=Op.

Hoewel deze website met de grootste zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kan het voorkomen dat kenmerken van producten (prijs, uiterlijk, enz.) niet juist worden weergegeven of afgebeeld. In dat geval gelden de op de verpakking van het product zelf weergegeven kenmerken en kunt u geen aanspraak maken op levering op grond van foutief weergegeven informatie.

4. Informatie via www.bulwijn.nl

De informatie op www.bulwijn.nl wordt van tijd tot tijd aangepast. Indien u fouten op de site aantreft, zouden wij het zeer op prijs stellen dat u ons dat meldt via e-mail te sturen naar info@bulwijn.nl. Onze website bevat links naar websites van derden. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Wij kunnen echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.

5. Wijziging en overige toepasselijke voorwaarden

Wij kunnen deze algemene voorwaarden wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra u een nieuwe bestelling bij ons plaatst. U geeft daarmee aan akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden.

6. Bestelling

U kunt bestellen via internet. Bestellingen van wijnen die niet in het assortiment voorkomen, kunnen ook niet uitgevoerd worden m.u.v. voorverkoop aanbiedingen.

7. Bezorging

Bulwijn bezorgt door heel Nederland door logistieke partners of zelf in bepaalde regios. Als de bestellingen door een logistieke partner worden afgeleverd, wowrden ze in een breukvrije verpakking vervoerd. Op deze manier zorgen wij ervoor dat de flessen niet beschadigen en jij kunt genieten van onze heerlijke wijnen.

Bestellingen worden binnen Nederland afgeleverd op een door u aan te geven adres. Er zal naar worden gestreefd binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling de order voor het eerst bij u aan te bieden.

Indien u niet aanwezig bent op het moment van bezorging door onze leverancier, wordt u middels een kaart in de bus geïnformeerd over de eerstvolgende aflevering. Indien de bestelling na maximal 3 pogingen daartoe niet kan worden bezorgd, dan zal de bestelling retour worden gezonden aan Bulwijn. De bestelling zal dan worden geannuleerd en gecrediteerd. Bulwijn behoudt zich het recht voor om de verzendkosten bij u in rekening te brengen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.

De bestellingen dienen na ontvangst door u gecontroleerd te worden. Klachten dienen op verval van het recht tot reclameren binnen 72 uur na ontvangst aan Bulwijn medegedeeld te worden. Bulwijn is niet tot nakoming gehouden en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade, indien de bestelling door overmacht niet, niet juist of niet volledig aan u kan worden geleverd.

Behoudens in geval van grove schuld of ernstige nalatigheid is de verplichting tot schadevergoeding door Bulwijn terzake van het niet, niet juist of niet volledig leveren van een bestelling beperkt tot de waarde van de betreffende bestelling.

8. Betaling

Betaling dient te geschieden via iDEAL, Bancontact/Mr Cash, SOFORT Banking, MyBank, Giropay of overboeking.

Indien expliciet overeengekomen met Bulwijn kan betaling geschieden door middel van facturering. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen.

Indien de betalingstermijn is overschreden zal het te betalen bedrag worden verhoogd met 5.00 euro administratie- en incassokosten, onverminderd ons recht om, indien de betaling ook daarna niet bijgeschreven wordt danwel door ons te incasseren is, de werkelijke kosten om tot incasso van het verschuldigde bedrag te komen op u te verhalen en onze andere uit de wet voortvloeiende rechten uit te oefenen. Eventuele gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassokosten komen voor uw rekening en worden geacht tenminste 15% van het gevorderde te bedragen. Nieuwe bestellingen zullen pas worden uitgevoerd (indien voorradig) nadat de betaling van de openstaande factu(u)r(en) heeft plaatsgevonden.

9. Bijdrage in bezorgkosten

Voor elke opgegeven bestelling brengen wij u afhankelijk van het aantaal producten een vastgestelde bedrag (per afleveradres) in rekening. Bestellingen worden naar het door u opgegeven adres verzonden.

Wij bezorgen door heel Europa. Zie onze bezorgkosten ...

Wilt u meer dan 18 flessen bestellen, neem dan contact met ons op.

Tijdelijk kan het zo zijn dat geen bezorgkosten in rekening gebracht worden ter gelegenheid van een actie of geldig voor een bepaalde regio.

10. Retouren

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product ongeopend, in de originele staat, samen met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na het ontvangen van de terugezende produkten  terugbetalen.

 

BETAALMETHODEN
SNEL EN VEILIG THUISBEZORGD
Verzending door heel Europa en het Verenigd Koninkrijk | Wijn uit Bulgarije | Bulwijn.nl
 
OVERAL IN DE EU EN HET VK
WIN A HOLIDAY

Pamporovo, Bulgaria


Tulip Aparts Pamporovo
Heet u van harte welkom!

Meer info here ...
 

Low Intervention Wines

Low Intervention Wines | By Zagreus Winery


Low Intervention Wines
By Zagreus Winery


Meer info ...

NIEUW

Likeuren Bouquet | Bulwijn.nl


Likeuren. Authentieke smaken.
Voor uw cocktails en desserten.

Meer info hier ...

Uitverkoop | Bulwijn.nl | Verrassend lekkere wijnen uit Bulgarije!

UITVERKOOP
Bulwijn gaat verder ...

The Wine Routes of Bulgaria | Wijnen uit Bulgarije | Bulwijn.nl

Actueel
In de Top nominaties voor Wijn van het Jaar, 34e Proefschrift Wijnconcours 2022

Maandag 19 september werden tijdens Gastvrij Rotterdam de winnaars van de najaarseditie van het 34e Proefschrift Wijnconcours bekend gemaakt. Twee wijnen uit Bulgarije uitblonken weer qua inzetbaarheid, karakter en prijs-kwaliteitsverhouding en bereikten de finale als top nominaties voor Wijn van het jaar. 

...
Plovdiv, Bulgarije: De Beste Bestemmingen in Europa 2022 - 4de plaats. 1ste plaats in Wijn, Cultuur en Romantiek

Plovdiv behaalt de 4e plaats in de ranking 'De Beste Bestemmingen in Europa 2022' en staat op de 1e plaats in 3 andere categorieën. De stad staat op de eerste plaats in de categorieën 'De Beste Wijnbestemmingen in Europa', 'De Beste Culturele Bestemmingen in Europa' en 'De Beste Romantische Bestemmingen in Europa'.

...
Bulgarian wine celebrates International Mavrud Day

Dedicated to one of the oldest and most distinctive Bulgarian grape varieties, the International Mavrud Day aims to introduce you to the world of Bulgarian wine, particularly from Mavrud, and pique your interest in and admiration for Bulgaria's viticulture and winemaking. It also aims to emphasize the remarkable harmony between tradition and innovation that drives modern Bulgarian winemaking, as well as showcase the quality and stylistic diversity of Bulgarian wines.

...
NIEUSWSBRIEF

Copyright ©2024 Bulwijn.nl
Created by Be Easy Web Design